Stop talking – start acting!

Behöver du få fart på din verksamhet?

Har du en samhällsviktig idé, tjänst eller produkt men har svårt att få fart på den? Har din verksamhet saktat in och går på halvfart? Hur får du hjulen att rulla (igen)?

Jag är bra på att få fart på saker


Jag har utvecklat en stark passion för att lösa samhällsviktiga problem som är trögstartade, verkar omöjliga, eller oöverstigliga.

Så med andra ord, behöver du start- och farthjälp maila: caroline@businessbranding.se eller slå en signal 070-810 60 52.

Caroline Thelning dirigerar de 12 000 demonstranterna ”Folket mot Västlänken” hur och var de skall stå på Götaplatsen. 9/9 2017.