Behöver du få fart på din verksamhet?

Har du en samhällsviktig idé, tjänst eller produkt men har svårt att få fart på den? Har din verksamhet saktat in och går på halvfart? Hur får du hjulen att rulla (igen)?

Jag har arbeta med organisationsutveckling, marknadsföring, varumärkesutveckling och försäljning under 20 års tid. Idag använder jag mitt driv, engagemang och kompetens för att göra gott för samhället jag lever mitt i – Göteborg och har haft de senaste åren arbetat med just detta. Du kan läsa mer om vilka under ”uppdrag” där du även hittar andra exempel.

Jag är bra på att dra organisera och dra igång kampanjer, event och skapa uppmärksamhet, kanske för att jag snabbt upptäcker strukturer där andra ser kaos, för att jag är strukturerad, lugn och organiserad. För att jag har ett brett nätverk av kontakter och samarbetspartners. För att jag inte måste stå i centrum varje minut utan gärna lyfter fram andras prestationer och förmågor. Jag guidar, stöttar och inspirerar, fattar beslut och genomför och har inga problem med att jobba hårdast själv.

Jag har lärt mig att det finns tre avgörande saker som betyder mycket för framgång när man bygger rätt team: Kompetens, engagemang och tillgänglighet.

Så med andra ord, behöver du start- och farthjälp med ett samhällsviktig projekt i Göteborg?  Maila: caroline@businessbranding.se eller slå en signal 070-810 60 52.

Caroline Thelning dirigerar de 12 000 demonstranterna ”Folket mot Västlänken” hur och var de skall stå på Götaplatsen. 9/9 2017.