Bygga broar för hållbara samhällen

”Hur blev Sverige svenskt?” Vad har gjort Sverige till det landet det är idag? Hur ser vår historia, vår kultur och våra värderingar ut? Vilka historiska händelser har lett fram till staten och landet Sverige? Information och folkbildning  för ett socialt hållbart samhälle genom minskad segregation, ökad integration och jämställdhet. Kreativa lösningar, organisations- och projektledning.

Varken hora eller kuvad, VHEK Väst, organisation för jämställdhet, frihet, egna val istället för klan- och hederskultur. Information och folkbildning. Kreativa lösningar, organisation- och projektledning.

”HERE WE GO AGAIN – kärlek och sexualitet – kvinnokamp 2.0” 50 år efter den sexuella revolutionen, projekt  för kvinnofrid och jämställdhet. Information och folkbildning. Kreativa lösningar, organisations- och projektledning.

Västsvenska Folkinitiativet, folkrörelse och medborgarorganisation som verkar för dialog mellan politiker och medborgare i Göteborg. Kreativa lösningar, organisations- och projektledning.

Gårdagruppen, förening för infrastruktur och stadsutveckling i Göteborg. Informationsprojekt, utställning. Kreativa lösningar, organisations- och projektledning.

Nya Göteborg, numera lokalt och regionalt politiskt parti i Göteborg, Demokraterna. Organisation och projektledning av en nytt politiskt alternativ i Göteborg.

Demonstration 9 september 2017 mot Västlänken och politisk misshushållning i Göteborg. Kreativa lösningar, organisations- och projektledning.

Fadimegalan 2017, gala för GAPF, Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime, upplysning och folkbildning om hederskulturen och dess konsekvenser i Sverige. Kreativa lösningar, organisations- och projektledning.

Göteborg, Götaplatsen 9/9 2017 Protester mot Västlänken. Caroline dirigerar de 15 000 demonstranter i ”Folket mot Västlänken”. En av de största folkliga protesterna i modern tid mot ett gigantiskt slöseri.